0030.210 99 44 859 - 0030.210 99 51 142

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : *
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : *
Τ.Κ. : *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : *
FAX : *
E-MAIL: *

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :

3. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ;
NAI
OXI
ΝΑΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΦΟΡΕΑ/-ΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ/-Α ΑΝΑΦΟΡΑΣ :

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : *
ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
ΕΛΟΤ 1801
ΑΛΛΟ:
5. ΕΧΕΤΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ;
NAI
OXI
ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ;
NAI
OXI
ΕΧΕΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ;
NAI
OXI
ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :
NAI
OXI
ΠΟΙΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ;
ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ; ΕΑΝ ΟΧΙ ΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ;
ΠΟΙΟΣ Ο ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ;
(*) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ:

6. ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΕΣ ;
ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ;
ΝΑΙ
ΟΧΙ

7. ΟΝ/ΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
ΟΝ/ΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Τ.Κ. :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
FAX :
E-MAIL: